Categories:

CONDICIONS GENERALS

 Joguines Carreres S.L. amb domicili a Doctor Peris, 30, 43740 Tarragona con CIF B -43501204 posa a la seva disposició al seu lloc web www.casalacarreres.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.


Les presents condicions generals es regeixen única i exclusivament al ús del lloc web de Joguines Carreres per part dels USUARIS que hi accedeixin. Les presents condicions generals s'exposen al USUARI al lloc web www.casalacarreres.com en totes y cadascuna de las pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix dades de formularis existents, per a que les llegeixi, les imprimeixi, arxivi y accepti a través de Internet, no podent l’ USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

L’accés al lloc web de Joguines Carreres implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals que l’Usuari afirmar comprendre en la seva totalitat. L’Usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveix que s’ofereixen en el mateix per la realització d’activitats contraries a la llei i a respectar les presents condicions generals.


PRIMERA.- CONDICIONS D’ACCÉS I US

1.1.-La utilització del lloc web de Joguines Carreres, no comporta la obligatorietat d’inscripció de l’Usuari, a menys que aquest Usuari desitgi consultar informació específica dels articles existents a www.casalacarreres.com on serà precís que es registri cobrint el formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals especifiques. Les condicions d’accés i us del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’Usuari a realitzar un bon us del web. Queden prohibits tots els actes que vulneren la legalitat, drets o interessos de tercers: drets a la intimitat , protecció de dades, propietat intel·lectual, etc. Expressament Joguines Carreres SL prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir en el lloc web o mitjançant del mateix per qualsevol medi qualsevol tipus de dany o als sistemes de Joguines Carreres, SL o a tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spaming”) o enviament de grans missatges amb el fi de bloquejar servidors de xarxa (“mail bombing).

1.2.- Joguines Carreres, SL podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un us contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals, veure clàusula cinquena.


SEGUNDA.- CONTINGUTS

Els continguts incorporats en aquest web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- Joguines Carreres utilitzant fonts internes i externes de tal manera que Joguines Carreres únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- Tercers aliens a Joguines Carreres, SL mitjançant col·laboracions directes en el lloc web o be presents mitjançant hiperenllaços o links  a altres llocs web o noticies d’altres llocs del que no és titular Joguines Carreres. En cap cas Joguines Carreres serà responsable dels continguts així introduïts i no garanteix el correcte funcionament de tots aquests links o hiperenllaç.

L’usuari que desitgi establir un hiperenllaç al seu lloc al lloc web de Joguines Carreres no realitzarà un us il·legal o contrari a la bona fe de les informacions posades a disposicions en el referit lloc web.

2.3.- Joguines Carreres es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

Els preus indicats a www.casalacarreres.com son correctes excepte errata, en aquest cas es realitzarà la devolució integra de la compra si no s’ha realitzat l’enviament, en cas de produir-se aquesta incidència se li notificarà immediatament al comprador per correu electrònic o per telèfon.

La disponibilitat dels articles està compromesa a la disponibilitat dels mateixos en el fabricant. Joguines Carreres no es fa càrrec de trencaments d’estoc del fabricant o pròpies i el comprador admet aquest fet al realitzar la compra desistint de qualsevol reclamació per aquesta causa, en cas de produir-se aquesta incidència se li notificarà immediatament al comprador per correu electrònic o per telèfon i en aquesta cas es realitzarà la devolució integra de la compra si no s’ha realitzat l’enviament.

 

TERCERA.- DRETS D’AUTOR I MARCA

Joguines Carreres, SL informa que el lloc web www.casalacarreres.com els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troben plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Joguines Carreres.

Joguines Carreres, utilitza fonts externes per la elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix link i hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment la eliminació de les referides referències

 

CUARTA.- JURIDISCCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Som competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les condicions generals els Jutjats de Gandesa (Tarragona), renunciant expressament l’Usuari a qualsevol fòrum que pogués correspondre-li.

 

CINQUENA

En cas de que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, la resta de clàusules continuarà sent vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat de la mateixa de les presents condicions. Joguines Carreres SL podrà no exercitar  algun dels drets i facultats conferits en aquest document lo que no implicarà en cap cas la renuncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Joguines Carreres, SL.


Els més venuts

  • LAIA CAMINA I CANTA CATALA

    Nina exclusiva JAC. Acarona-la i cuida-la. Canta amb ella les cançons "Plou i fa sol, La Masovera, i Cargol treu banya". Camina i...

  • AIR REBOUND 2.0

    Advertencias: No recomendado para menores de 3 años. Las especificaciones y colores del producto pueden variar respecto a las imágenes del...

  • ECTO 1 GHOSTBUSTERS

    Playmobil 9220